Annuncio Biuro podatkowe SKOK S.A.

Biuro podatkowe SKOK S.A.

Nessuna immagine disponibile
Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, projekt narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, idea narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny oraz wewnętrzny (definicja, propozycja narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, pomysł narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego. Zobacz naszą ofertę dla Firm.

Offerta:

Contatto: Paulina, Katowice, tel. 6763790058, email: paulina-z620@tlen.pl
Data aggiunta: 24-04-2019