Annuncio Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Nessuna immagine disponibile
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za stopień wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie oraz (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa opierając się na analizy finansowej. Budowa narzędzia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test sprzęt na kilku przykładach.

Offerta:

Contatto: Tymon, Puławy, tel. 6408513309, email: wtymon_1265@onet.pl
Data aggiunta: 13-05-2019