Annuncio Blog dla funkcjonariuszy MSW - zobacz

Blog dla funkcjonariuszy MSW - zobacz

Nessuna immagine disponibile
Moja strona www omawia prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy. Zapraszam prawników i policjantów W kontakcie

Offerta:

Contatto: Maks, Starachowice, tel. 5440221915, email: maks_t1524@gazeta.pl
Data aggiunta: 01-06-2019