Annuncio Ciekawa oferta dla prawników i adwokatów

Ciekawa oferta dla prawników i adwokatów

Nessuna immagine disponibile
Autorzy ciekawej strony omawiają praktyczne zastosowanie RODO. Przedstawili zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych, zgodne z nowymi regulacjami. Omówili dane osobowe „zwykłe” oraz wrażliwe, dane osobowe przetwarzane w oświacie, zasady przetwarzania danych osobowych, rolę dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz uczniów w procesie ochrony danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki osób przetwarzających dane osobowe, zasady gromadzenia oraz archiwizacji danych, funkcje inspektora ochrony danych w placówkach oświatowych, zakres odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, postępowanie kontrolne. Zobacz większą ofertę artykułów na temat ochrony danych osobowych

Offerta:

Contatto: Florian, Włocławek, tel. 5714663045, email: hfloriano1237@onet.pl
Data aggiunta: 14-05-2019