Annuncio Komenda Główna Policji w Warszawie poleca

Komenda Główna Policji w Warszawie poleca

Nessuna immagine disponibile
Strona internetowa skupia się przede wszystkim na postępowaniu przygotowawczym, z uwagi na obszerność poruszanej problematyki. Umożliwia to szerokie uwzględnienie w opracowaniu podejmowanych pod nadzorem prokuratora działań Policji w dochodzeniu i śledztwie z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych aktów KGP, w tym przede wszystkim obszernych Wytycznych Komendanta Głównego Policji w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów. Strona adresowana jest przede wszystkim do prokuratorów. Jednak w omawianej tematyce uwzględniono także szeroki krąg adresatów do którego zaliczyć można m.in. funkcjonariuszy Policji oraz inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań pod nadzorem prokuratora.

Offerta:

Contatto: Cyprian, Leszno, tel. 5209005630, email: cyprian_m712@onet.pl
Data aggiunta: 25-06-2019