Annuncio Sprzedam książkę kadrowa Nową

Sprzedam książkę kadrowa Nową

Nessuna immagine disponibile
Nawiązywanie relacji pracowniczych na podstawie umów cywilnoprawnych: od zatrudnienia do delegowania. Pojęcie i istota prawny stosunków pracy, cechy charakterystyczne pracy świadczonej w zakresie stosunku pracy, stosunek pracy a pozapracownicze zatrudnienie, sprawy pracownicze o ustalenie istnienia stosunku pracy. Podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia aktywności gospodarczej, status przedsiębiorcy z odniesieniem do pakietu Konstytucji Biznesu, zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych. Pozapracownicze formy zatrudniania: umowa zlecenia,umowa o dzieło, układ menedżerski, praktyki absolwenckie, staże z urzędów pracy, praca wykonywana poprzez pracowników tymczasowych, outsourcing. Pracownicze formy zatrudniania: źródła prawa pracy, stosunek do nowych regulacji prawnych, wpływ regulacji unijnych na stosowanie i interpretację przepisów krajowych; rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów pracowniczych, zadania pożyteczne funkcjonowania pracodawcy w odniesieniu do stosowania i wykładni regulacji prawnych. Praktyczne aspekty stosowania kodeksów w ramach zatrudniania pracowników polskich i cudzoziemców - wybór formy zatrudnienia (praktyka stosowania prawa, legalizacja pracy, dokumentacja kadrowa).

Offerta:

Contatto: Teodor, Kołobrzeg, tel. 5061884443, email: teodor-1813@onet.pl
Data aggiunta: 16-06-2019