Annuncio Sprzedam podręczniki do nauki księgowania

Sprzedam podręczniki do nauki księgowania

Nessuna immagine disponibile
Do sprzedania bogaty zestaw zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części Zasady rachunkowości – zespół zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji, jakie pomogą w nauce rachunkowości: układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań); liczne tabele, zestawienia, projekty ewidencji oproszczą zrozumienie i zdobycie władzy poszczególnych zagadnień; odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji są dostępne w formie suplementu elektronicznego (plik PDF), który można zainkasować poprzez net (szczegółowa recepta zamieszczona jest w książce). Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista. Obecne wydanie dotyczące m.in. wprowadzenia odrębnych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro; zmienionego układu bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek; likwidacji kategorii strat i zysków nadzwyczajnych. Zagadnienia przedstawione w zbiorze: Rozliczenia pieniężne (środki i rozliczenia pieniężne, weksle własne i obce, środki pieniężne w walutach obcych) Rozrachunki (wycena, normy ewidencji, odpisy aktualizujące wartość należności, ewidencja rozrachunków z pracownikami) Materiały (wycena, ewidencja, stałe i zmienne ceny ewidencyjne) Towary (wycena, ewidencja) Aktywa trwałe (klasyfikacja, wycena, dokumentacja, amortyzacja środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe) Koszty aktywności (warianty ewidencji i rozliczania kosztów, rozliczanie kosztów zakupu, kosztów wydziałowych, kosztów produkcji pomocniczej, kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, rozliczenia międzyokresowe kosztów, obliczenie kosztów) Produkty pracy (wycena i ewidencja) Inwentaryzacja (metody i terminy inwentaryzacji, klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych i zasady ich rozliczania i ewidencji) Wynik walutowy (wynik ze sprzedaży, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i wyniki nadzwyczajne, warianty ustalania wyniku finansowego, ustalanie zobowiązania podatkowego, odroczony taksa dochodowy). Zapraszam do zapoznania sie ze strona o tym

Offerta:

Contatto: Borys, Tychy, tel. 7407632230, email: lborysl242@gazeta.pl
Data aggiunta: 23-07-2019