Annuncio Strona ciekawa dla prawników

Strona ciekawa dla prawników

Nessuna immagine disponibile
Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych. Strona zawiera Komentarz do stosowania przepisów o spółce cywilnej do konkubentów,Komentarz do konkubinatów transgraniczych,Komentarz do wspólnego nabycia mienia o nakazie opuszczenia lokalu,Wzory pism procesowych o eksmisji,Wzory pism procesowych o przeniesieniu własności nieruchomości

Offerta:

Contatto: Alexander, Gliwice, tel. 5532522248, email: alexander_1609@tlen.pl
Data aggiunta: 10-06-2019